Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 1 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijsten

  Onderwerp
  Besluitenlijst raadsvergadering 1 februari 2024
 2. 2
  Vragenuur
 3. 3

 4. 4.b

 5. 7
  Mededelingen
 6. 8
  Stand van zaken samenwerking
 7. 9
  Hamerstukken
 8. 9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Erfgoedverordening en Welstandsnota Mook en Middelaar 2024
 9. 9.2.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio
 10. 9.2.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling MARN
 11. 9.2.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling BVO DRAN
 12. 9.2.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling Centrumregeling BW-MO regio Nijmegen en Rivierenland
 13. 9.2.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling stichting financiële grondslag RBT KAN
 14. 9.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Aanpassing Subsidieverordening Investeringsagenda regio Noord-Limburg
 15. 9.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven ruiming en opsporing t.b.v. provincie Limburg
 16. 10
  Bespreekstukken
 17. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (1), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit toelaten raadslid M. Kamp
 18. 10.2

 19. 10.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement Misbruik en Oneigenlijk beleid 2024-2027
 20. 10.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze kaders meerjarenbegroting MGR Rijk van Nijmegen 2025-2028

  Toezeggingen

  Titel
  Opnemen taakstellende bezuiniging in rapportage bespreken bij WerkBedrijf
 21. 10.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement Meerjarig onderhoudsplan 2024-2027 GroenLinks_VVD_PvdA_DGP

  Moties

  Titel
  Motie duurzame visie op gemeentelijk vastgoed_GroenLinks_PvdA_VVD

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit MJOP 2024-2027 na amendement

  Toezeggingen

  Titel
  Organiseren heisessie "Duurzame visie op gemeentelijk vastgoed"
 22. 10.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Moties

  Titel
  Motie - Zienswijze wijziging gr MGR in relatie tot vorm en doel agendacommissie_VVD_GL_PvdA en DGP

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Wijziging gemeenschappelijke regeling MGR - Rijk van Nijmegen
 23. 10.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit benoeming lid commissie bezwaarschriften E. Sonnemans
 24. 11
  Motie vreemd (optioneel)
 25. 12
  Sluiting