Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 18 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijsten

  Onderwerp
  Concept-besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2024
 2. 2

  Aangemelde vragen:
  1. VVD inzake dreiging komst van 11 windmolens in het Reichswald (bijlage)
  2. GroenLinks inzake communicatie vervuiling compost (bijlage)
  3. DGP inzake ICT beveiliging (bijlage)
  4. PvdA inzake archeologische onderzoek Molenhoek Zuid (bijlage)

 3. 3
  Vaststelling agenda d.d. 18 april 2024
 4. 4.a.2

 5. 4.b

 6. 7
  Mededelingen
 7. 8
  Stand van zaken samenwerking
 8. 9
  Hamerstukken
 9. 9.1

 10. 9.2

 11. 9.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit aanpassen reglement van orde na evaluatie
 12. 10
  Bespreekstukken
 13. 10.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Zienswijze ontwerpbegroting 2025 BsgW
 14. 10.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Rodoe 2024
 15. 10.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit Benoemen commissielid VVD
 16. 10.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  DGP (3), GroenLinks (2), PvdA (3), VVD (4)

  Raadsbesluiten

  Onderwerp
  Raadsbesluit aanwijzen interim griffier
 17. 10.5

 18. 11
  Afscheid griffier mevrouw M. van Arensbergen
 19. 12
  Afscheid raadsvoorzitter burgemeester W. Gradisen
 20. 13
  Sluiting